Bilglas 

Vi är ett Auktoriserat bilglasmästeri. Våra montörer utbildas och fortbildas årligen. Vi har dessutom avtal med försäkringsbolagen, vilket innebär att du bara betalar självrisken här hos oss, så fakturerar vi resten på försäkringsbolagen. Vi utför stenskottslagning och rutbyten på alla typer av fordon. Boka tid hos oss så tar vi hand om kontakten med ditt försäkringsbolag.

Vi lagar din bilruta snabbt och effektivt:
- Stenskottslagning
- Byte av bilrutor
- Stöldskyddsmärkning